Rozvrhy kurzů
Kalendáře
Kytaristé
Zpěváci a zpěvačky
Skupiny
Tanečníci a tanečnice
Kytara a cajón
Diskuse

 

Přidat do rozvrhů kurzů

Do tohoto přehledu vkládejte pouze rozvrhy pravidelných kurzů.
Pro jednorázové kurzy a semináře použijte Kalendář kurzů a seminářů.
Pro vystoupení a koncerty použijte Kalendář vystoupení a koncertů.

Název akce:

Konání    od: do: (pokud je odlišné)
den   měsíc   rok   den   měsíc   rok
 - 

Kde: Město:

Popis: Záznam bude zobrazován tak jej zde vidíte, tj. neproporcionálním písmem (jako na klasickém psacím stroji) - můžete tedy k formátování používat i více mezer vedle sebe. Dbejte, aby délka řádku nebyla větší, než šířka tohoto okna.

Zbývá znaků:

Heslo:
Vymyslete a zadejte heslo, které bude požadováno pro pozdější úpravy tohoto záznamu. Do druhého políčka jej zapište znovu, pro kontrolu. Nezadáte-li heslo, nebudete moci jednou uložený záznam později upravovat.

Váš e-mail:
Váš e-mail nebude zobrazován, slouží pouze pro případ, že vás budeme chtít kontaktovat.

Formátování

Chcete-li napsat část textu tučně, dejte jej mezi [b] a [/b]. Stejným stylem můžete aplikovat kurzívu uzavřením mezi [i] a [/i].

Příklad zápisu:

 • Toto je [b]tučný text[/b] a tady [i]text psaný kurzívou[/i] a tady zase normální text.

Takto bude text vypadat ve zprávě:

 • Toto je tučný text a tady text psaný kurzívou a tady zase normální text.

Značky mohou být i vnořené, např:

 • Toto je [b]tučné, [i]tučná kurzíva[/i], tučné[/b].

...ale nesmějí se překrývat - následující zápis je chybný, protože značka pro kurzívu začíná uvnitř značek pro tučné, ale končí vně:

 • Toto je [b]tučné, [i]tučná kurzíva[/b], kurzíva[/i].

 

Odkaz na jiné stránky napište ve tvaru (bez uvozovek):

[url=http://www.nejakyweb.cz]Nějaký web[/url]

Bude zobrazeno Nějaký web a ťuknutí na tento text se vyvolá okno s adresou http://www.nejakyweb.cz.

Příklad zápisu:

 • Další informace naleznete na [url=http://www.flamenco.sk]www.flamenco.sk[/url].

Takto bude text vypadat ve zprávě:

Zvláštní znaky

Pokud si přepnete klávesnici do jiného jazyka, můžete psát znaky z daného jazyka přímo (např. ñ). Pokud si nechcete přepínat klávesnici, můžete použít speciální syntaxe, kdy se daný znak zapisuje zkratkou mezi ampérsandem (&) a středníkem (;):

 • ñ - n s vlnovkou: ñ
 • Ñ - N s vlnovkou: Ñ
 • ¡ - obrácený vykřičník: ¡
 • ¿ - obrácený otazník: ¿
 • ÿ - y s dvojtečkou: ÿ
 • Ÿ - Y s dvojtečkou: Ÿ

Poznámky

 • Nepoužívejte HTML značky, budou vymazány.
 • Nepoužívejte psaní celých vět velkými písmeny; takový příspěvek bude bez varování smazán.
 • Do zprávy zatím nelze přímo odsud umístit obrázek; chcete-li přidat obrázek, pošlete mi ho na moji adresu, já ho tam doplním.